jangalle

Kannamme huolen ympäristöstämme

Neve kantaa vastuun niin ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta.

Arktinen ja herkkä, puhdas ympäristö on meille mittaamattoman arvokas asia. Haluamme toimia sitä kunnioittaen ja siitä huolta pitäen.

Kiertotalous on ollut Neven toiminnan keskiössä jo usean vuoden ajan ja sen merkitys kasvaa edelleen. Strategisena tavoitteenamme on siirtyä täysin uusiutuvaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Olemme kaikessa toiminnassamme tietoisia toiminnan ympäristönäkökohdista, ja jatkuvan kehittämisen periaattein parannetaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja ehkäistään ympäristön pilaantumista.

Ympäristö