TJ hyva1

Teemme töitä Pohjoisen elämän puolesta

Tulosta sivu

Kulunut vuosi oli kaikilta osin varmasti yksi erikoisimmista vuosista pitkään aikaan. Erityiseksi tilanteen tekee lisäksi se, että aivan varmaa ja selkeää kuvaa ei ole myöskään uudesta alkaneesta vuodesta. Se tiedetään, että korona-pandemia tulee jatkumaan ja vaikuttamaan kaikkiin toimintoihin yhteiskunnassa niin paikallisesti kuin globaalistikin tänäkin vuonna. Työskentely ja toiminta muuttui konkreettisesti koronan rajoitteiden ja eri tavalla turvallisen työskentelyolosuhteiden huomioisen vuoksi. Henkilöstömme siirtyi nopeasti ja joustavasti monipaikkaiseen ja pääasiassa etänä tapahtuvaan työskentelyyn, niissä konsernin tehtävissä, joissa se oli mahdollista.

Konsernin strategiassa on hyvin vahvasti panostettu kiertotalouden edistämiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseen. Maakunnallisen roolin ja yhteistyön vahvistaminen energia-, vesi- ja infraliiketoiminnoissa on ollut erityisenä keskeisenä tavoitteena. Sähköverkkoliiketoiminnan laajentamisen hanke toteutui yhdessä OP-Henkivakuutuksen kanssa Enontekiöllä. Perustimme yhdessä OP- Henkivakuutus Oy:n osakkuusyhtiö Neve lsommuksen, joka osti alkuvuoden 2021 aikana Enontekiön Sähkö Oy:n osakekannan Enontekiön kunnalta. Lisäksi energia- ja vesihuoltoon liittyvien palveluiden toteuttamista jatkettiin lappilaisten kuntien ja kuntayhtiöiden kanssa.

Konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamismallia sekä rakennetta selkeytettiin vuoden alusta. Johtaminen toteutuu emoyhtiön organisaatiokaavion ja pääprossien vastuiden mukaisesti. Jatkossa tytäryhtiöiden hallitukset muodostetaan pääosin osakeyhtiölain minimimäärän mukaisesti, yksi hallituksen jäsen ja varajäsen. Osana johtamismallin muutosta päätettiin selkeyttää myös tytäryhtiörakennetta. Konsernin kaukolämpöliiketoiminta on laajennut viime vuosina maakuntaan. Maakunnan kaukolämpöliiketoiminta keskitettiin yhden tytäryhtiön toiminnaksi. Samassa yhteydessä Kolarin Lämpö Oy nimi muutettiin 1.1.2020 Aurora Lämpö Oy:ksi. Savukosken Lämpö Oy:n fuusio sekä Ylläsjärven kaukolämpöliiketoiminnan siirto Aurora Lämpöön toteutettiin 1.5.2021 alkaen

Toimintaamme ja tulevaisuutta vuoteen 2025 tulee siivittelemään Neve-konsernin uusi strategia, joka valmistui viime vuoden lopulla. Tästä kokonaisuudesta voi nostaa esille uuden strategisen lauseemme: Neve – Pohjoisen elämän puolesta. Tämä lause kuvaa toimintaamme monipuolisesti ja antaa sille moniulotteisen merkityksen. Strategian keskeisenä tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme kilpailukykyiset ja parhaat ratkaisut. Toiminnallemme ja arvoillemme on ominaista paikallisuuteen perustuva läsnäolomme sekä kumppaniverkostomme. Tavoittelemme liiketoiminnan kannattavaa kasvua ja pyrimme luomaan henkilöstölle erinomaisen henkilöstökokemuksen.

Pitkäjänteinen panostus työturvallisuuteen on näkynyt merkittävänä työtapaturmien vähenemisenä Nevellä. Vuonna 2020 työtapaturmia tapahtui enää vain kaksi koko konsernissa. Napapiirin Infra Oy:n osalta koko vuosi oli työtapaturmaton. Myös sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneet poissaolot vähenivät merkittävästi.