Kohti uutta arkkitehtuuria

Tulosta sivu

Asiakkaiden asiakasportaali Assariin luotiin uusia ominaisuuksia aina asiakkaiden sopimus- ja laskutustietojen esiin tuomisesta isännöitsijöille luotuun keskitettyyn isännöitsijänäkymään saakka. Tiettävästi Assari on ensimmäinen palvelu, johon isännöitsijät saavat kaikkien isännöimiensä taloyhtiöiden kulutustiedot keskitetystä paikasta, yhdellä kirjautumisella. Lisäksi Assarin käytön laajentamiseksi koko Lapin alueella saatiin merkittäviä askeleita aikaiseksi. 

Konsernin ICT:n osalta merkittävin toimenpide oli 2025 vuoteen ulottuvan arkkitehtuurisuunnitelman laatiminen. Suunnitelma ottaa kantaa koko konsernin ICT-kokonaisuuteen ja ohjaa toimintaa haluttuun suuntaan. Suunnitelman tavoitteena on keskittää ja pienentää ICT:n taloudellista kokonaisuutta sekä realisoida tietojärjestelmien määrä tarkoituksenmukaiselle tasolle. Lähtökohdallisesti arkkitehtuuri on kokonaisuudessaan hyvällä pohjalla, mutta isojen tietojärjestelmien rooleja tulee täsmentää, jotta niistä saadaan vastaava hyöty irti. 

Sähköinen allekirjoitus ja verkkokauppa olivat vuoden aikana kovalla käytöllä. Selkeästi suurin osa liittymäsopimuksista kulki sähköisten kanavien kautta.