Henkilöstön määrä ja rakenne

Tulosta sivu

Henkilöstömäärän kehitys 2008 - 2020

Konsernin henkilöstömäärässä ei tapahtunut juurikaan muutoksia vuoden 2020 aikana. Työsuhteisia oli vuoden 2020 lopussa 119 (119) henkilöä. Vakituisia toimihenkilöitä heistä oli 81 (84) ja työntekijöitä 29 (24). Heidän lisäkseen määräaikaisessa työsuhteessa oli yhteensä 7 (11) henkilöä. Henkilöstön vaihtuvuus on tilastojen näkökulmasta normaalilla tasaolla. Keskimääräinen vaihtuvuus oli emoyhtiössä n. 8 % ja Infrayhtiössä n. 17 %. Infran lukua nostivat useat rekrytoinnit alkuvuoden aikana.

Vuoden aikana konsernissa päättyi 11(76) vakituista työsuhdetta, joista 6(7) jäi eläkkeelle. Irtisanoutuneet siirtyivät toiselle työnantajalle. Toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen rekrytoitiin konsernin ulkopuolelta 14 (4) henkilöä. Yksi määräaikainen henkilö vakinaistettiin. Vuoden vaihtuessa kaksi rekrytointiprosessia oli kesken.

Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä laski hieman mm. vähäisemmän kesätyöntekijämäärän vuoksi ja oli 122,4 (138,1) henkilöä. Keskimääräinen henkilömäärä vuoden aikana emoyhtiössä oli 95,1 (98,0) ja Infrassa 25,8 (38,3) henkilöä.

Vuonna 2020 kesätyöntekijöitä oli yhteensä 15 (23). Kesätyöntekijöiden määrä jäi arvioitua alhaisemmaksi johtuen mm. Covid19 -viruksen aiheuttamasta työskentelyolosuhteiden muuttumisesta. Merkittävä osuus, lähes puolet, konsernin henkilöstöstä siirtyi pääsääntöiseen etätyöhön keväällä 2020 ja etätyöskentely jatkui edelleen vuoden vaihtuessa. Tämä vaikeutti osittain kesätyöntekijöiden perehdyttämistä.

Naisten suhteellinen osuus henkilöstöstä pysyi edellisen vuoden tasolla. Työntekijäryhmässä ei ole yhtään naista ja toimihenkilötehtävissä toimivista 26 (26) % on naisia. Näissä luvuissa on mukana myös määräaikaiset.

Henkilöstön keski-ikä on hiljalleen nuorentumassa. Vuonna 2020 konsernin koko henkilöstön keski-ikä oli 45,3 (46,9) vuotta. Emoyhtiössä henkilöstön keski-ikä oli 44,2 (45,3) vuotta ja Infrassa selkeästi korkeampi 49,4 (53,6) vuotta, tosin laskenut edelliseen vuoteen verrattuna yli neljällä vuodella. Miesten ja naisten ikärakenne poikkeaa toisistaan. Naisia oli suhteellisen tasaisesti, nuorimpia ikäryhmiä lukuunottamatta, kaikissa ikäryhmissä. Naisten keski-ikä on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna ollen 46,9 (47,0) vuotta. Miesten keski-ikä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna ollen 45,1 (46,9) vuotta.