paineenkorottamo 2

Vesihuollossa panostetaan ennakoivaan kunnossapitoon

Tulosta sivu

Vesihuoltoverkostojen uudisrakennuskohteena jatkettiin vuonna 2020 Vennivaaran Myrskypilventien alueen rakentamisella, joka saatiin valmiiksi vesihuoltotöiden osalta kesäkuun loppuun mennessä. Suurin yksittäinen kohde oli Etelärannan vesihuoltoverkostojen uusiminen, jonka viimeinen 5. osuus saatiin valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Kohde rakennettiin yhteistyössä kaupungin kadunrakennusyksikön kanssa. Vesihuollon kustannukset oli lähes 700 000 € viimeisessä osiossa. Kairatien ja Pohjolankadun katujen ja putkistojen uusiminen keskustan tuntumassa toteutettiin yhdessä kaupungin kadunrakennusyksikön kanssa. Kohteessa uusittiin putkistoja sekä rakennettiin uusi kiertoliittymä Kairatien ja Pohjolankadun risteykseen. Kohteen lopullinen urakkasumma kokonaisuudessaan oli yli 1 milj. €. Napapiirin Vesi Oy rakennutti Hallituskadun urakan toisen osa loppuun, ja se valmistui syyskuun lopussa. Kohteessa uusittiin putkistoja, osa kaduista ja kevyenliikenteen väylistä. Kohteen urakkasumma ylitti 1 milj. €.

Verkostojen kunnossapidossa on panostettu ennakoivaan kunnossapitoon. Vuonna 2020 tehtiin kaivotarkastuksia 1009 kpl ja venttiilitarkastuksia 298 kpl. Tarkastuksilla saadaan kuntotietoa komponenteista ja vikaantuvat komponentit voidaan huoltaa ennakoidusti. 

Vesimittareiden osalta asennettiin omakotitaloihin ja pienkiinteistöihin Lora-luentaan perustuvia mittareita. Suurkulutuskohteissa on pilotoitu Lora-luentaan perustuvia mittareita.  Jätevesiverkoston seurantaa on kehitetty entisestään Neurofluxin kanssa.