suosiola

Paikallisella polttoaineella lähellä tuotettua energiaa

Tulosta sivu

Kulunut vuosi oli astepäiväluvuiltaan normaalivuotta (10 vuoden liukuva keskiarvo) noin17,8% (5,3% vuonna 2019)lämpimämpija edellisvuoteen verrattuna21,9%lämpimämpi. 

Konsernin kaukolämmön myynti oli 473,6 GWh (521,6 GWh). Määrällisesti kaukolämmön myynti konsernin toiminta-alueella laski 10,1, % (+5,2 %). Ylläsjärven loma-alueen osuus myynnistä oli 0,82% (0,8 %). Kolarin alueen osuus myynnistä oli 1,9 % (1,9 %) ja Savukosken alueen osuu oli 0,8 % (0,92 %). Konsernin kaukolämmön myynnin määrä toteutui n. 5,2% budjetoitua pienempänä.  

Investoinneilla toimitusvarmuutta

Kertomusvuoden aikana kaukolämpöverkon investointityöt painottuivat perusparantamiseen. Kaukolämpöverkostoja rakennettiin yhteensä noin 4,2 kilometriä. Investointitöissä merkittävimmät työkohteet olivat DN 300 ja DN 250 betonielementtisen runkojohdon perusparantaminen Kansankadulla, Korkalonkadulla ja Porokadulla.  Kaukolämpöverkon investointitöitä tehtiin myös Kivikaudentien, Lampelankadun, Lapin keskussairaalan, Teollisuuskylän ja Hillapolun alueella. 

Suurimpia yhteisrakentamiskohteita sähköjakeluverkon ja tietoliikenneverkon kanssa oli mm. Kansankadun, Korkalonkadun, Porokadun ja Hillapolun alueilla.  

Kohti päästöttömän tuotannon tulevaisuutta

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n on matkalla kohti päästötöntä energiantuotantoa. Liiketoiminta-alueella toteutettiin suuri investointi, jossa päämääränä oli CO2 päästöjen sekä typenoksidipäästöjen pienentäminen seuraavan vuosikymmenen aikana. Vastapainevoimalaitokseen tehtiin laajamittainen modernisointi, jolla poistettiin turpeen tekninen riippuvuus, mahdollistettiin kierrätyspolttoaineiden korkeampi käyttöaste sekä varauduttiin kiristyviin ilmastovaatimuksiin. Modernisointi käsitti polttoaineensyöttölaitteiston muutokset, SNCR – järjestelmän, rikinsyöttölaitteiston sekä koko kattilan pohjan uusinnan kuljetin ja seulontalaitteineenRakentaminen ja laiteasennukset toteutettiin kesärevision aikana ja laitteet käyttöönotettiin ja koekäytettiin elokuussa laitoksen käynnistyksen yhteydessä. Sopimuskokonaisuus otettiin vastaan syyskuun lopulla ja takuuajot suoritettiin vuoden vaihteessa, kun vastapainetuotannon kuormatasot olivat suotuisat. Toimintavuoden toinen ilmastoteko kohdistui Nivavaaran lämpökeskuksen muuttamiseen biopolttoaineille. Automaatiojärjestelmän harmonisointia jatkettiin kahdella lämpökeskuksella, joissa siirryttiin käyttämään energiantuotannon pääautomaatiojärjestelmää.  

Energiantuotantokoneistossa uusittiin myös suunnitellusti elinkaaren lopussa olevia laitteita sekä parannettiin prosessin toimintavarmuutta ennakoidusti. Näitä kohteita olivat muun muassa polttoaineenkäsittelyn laitteita, kattilan muurauksia ja lauhteenkäsittelyn lämmönsiirtoon sekä pumppaukseen ja virtauksien säätämiseen liittyviä laitteita. Investointityöt saatiin suoritettua suunnitellusti aikataulussa ja turvallisesti koronasta huolimatta hyvin onnistuneen varautumisen ansiosta. 

Uusiutuvien polttoaineiden käyttö lisääntyy edelleen

Neve konsernin kokonaispolttoaineen käyttö oli tasolla 610 GWh (713 GWh), josta uusiutuvien polttoaineiden osuus nousi 62,90 % tasolle (55,5 %). Öljyjakeiden käyttö konsernissa oli maltillisella tasolla 0,7 % (0,5 %) kokonaispolttoaineen käytöstä. Savukaasupesuri tuotti kantaverkon kaukolämmöstä 20,0 % (18,9 %), joka vastaa noin 118GWh (115 GWh) leikkausta polttoaineen hankintaan. Uusiutuvien polttoaineiden osuuden kasvun myötä myös hiilidioksidipäästöt laskivat noin 27 % edellisestä vuodesta tasolle 83 230 t CO2. Ranuan Bioenergia Oy:n turpeen tuotantomäärä ja laatu toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Turpeen rooli energiantuotannossa on muuttunut enemmän huoltovarmuus polttoaineeksi ja yhtiössä alettiin jo varautumaan huoltovarmuuden parantamiseen lisä auma - alueiden rakentamisen myötä. 

 

 polttoaineet2020

Kuva 1Napapiirin Energia ja Vesi konsernin polttoaineen käytön kehittyminen 

Energiantuotannon toimintavarmuus oli kertomusvuonna hyvällä tasolla. Matalapaineturbiinista löytyi tarkastuksien yhteydessä yllättävä laitevaurio, joka saatiin kuitenkin kuntoon kesärevision aikana. Käynnissäpitotoiminnan painopiste kehittyi edelleen suunnitelmallisempaan tekemiseen ja tähän tullaan panostamaan jatkossakin. Tuotantokoneiston kriittisyysluokittelua laajennettiin koskemaan myös puuttuvia erillislämpökeskuksia sekä pumppaamoita. Työnohjausjärjestelmän käyttöä ja sisällön tuottoa kehitettiin käynnissäpito - organisaation sisällä sekä kumppanien suuntaan operatiivisessa toiminnanohjauksessa.