taiteidenyo

Neve auttaa lapsia ja nuoria harrastusten pariin

Neve-konserni on läsnä tavalla tai toisella jokaisen rovaniemeläisen ja usean Lapin muunkin kunnan asukkaan arjessa. Pidämme huolta siitä, että elämisen, työntekemisen ja menestymisen perusedellytykset ovat kunnossa. Haluamme myös tukea tervellisä elämäntapoja ja auttaa niitä, jotka tukea tarvitsevat.

Vuosi 2020 oli monen yhteisön toiminnalle haastava. Korona-pandemia rajoitti yhteisöjen arjen toimintaa ja lukuisia tapahtumia jouduttiin perumaan. Tämä näkyi myös Neven ja yhteisöjen välisessä yhteistyössä tavallista hiljaisemman toiminnan vuotena.

Panostamme sponsoroinnissamme erityisesti toiminta-alueemme lasten ja nuorten harrastus- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Pidämme tärkeänä, että harrastusyhteisöille osoittamamme tuki näkyy nimenomaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantumisena sekä harrastuskustannusten pienenemisenä. Tavoitteena on, että tukemme avulla mahdollisimman monella lappilaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus haluamaansa harrastukseen ilman taloudellisia esteitä.

Pidämme tärkeänä, että tukemme näkyy siellä, mihin se on tarkoittettu suunnattavaksi. Kaikessa sponsoroinnissa pyritään saamaan yhtiön näkökulmasta mahdollisimman paljon vaikuttavuutta tuomalla esille tuettavaa tapahtumaa tai sponsoroitavaa kohdetta yhtiön viestinnässä ja erilaisilla yhteistyömalleilla.

Yhteistyökumppanimme ovat oivaltaneet arvomme ja tavoitteemme upeasti. Vaikka vuosi 2020 oli hyvin erilainen aikaisempiin vuosiin verrattuna, mahdollistimme osaltamme tuhansien rovaniemeläisten ja lappilaisten lasten ja nuorten harrastuksen ja tuimme useita tapahtumia.