paiste2

Keskittäminen tuo varmuutta viestintään

Tulosta sivu

Syksyllä 2019 käynnistetyt suunnitelmat viestinnän keskittämisestä Rovaniemen kaupungin viestintäpalveluihin toteutuivat vuoden 2020 alussa. Neve ja kaupunki solmivat kaksivuotisen palvelusopimuksen, jonka myötä Rovaniemen kaupungin viestintäyksikkö tuottaa Nevelle valtaosan sen viestinnän tukipalveluista. Muutoksen myötä saatiin laajemmat viestintäresurssit sekä Neven että kaupungin käyttöön. Samalla varmistettiin viestinnän asiantuntijuuden saatavuus myös lomien tai sairastumisen aikana.

Vuosi 2020 oli viestinnälle kriisiviestinnän vuosi. Koronapandemian lisäksi kriisiviestinnän tarvetta lisäsi huomattavan runsas kevättulva, sekä käyttöveden saastumisepäily. Kaikkien konsernia kohdanneiden kriisien osalta viestintä toimi hyvin käytössä oleviin resursseihin, kanaviin ja välineisiin nähden. Kaikista tapauksista löydettiin myös kehityskohteita ja näin Nevellä ollaan entistä valmiimpia kohtaamaan tulevat kriisit myös tulevaisuudessa.