rae3

Vahvasti mukana kiertotaloudessa

Tulosta sivu

Neven liiketoiminta perustuu suurelta osin luonnonvaroihin. Toiminnan on myös oltava tehokasta ja kannattavaa. Emme kuitenkaan voi emmekä halua rasittaa ympäristöä yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Jos haluamme toimia pitkäjänteisesti ja elää täällä vuosikymmenten ja -satojenkin päästä, on meidän ymmärrettävä, ettei ympäristöä voi kertakäyttää. Siksi kiertotalous ohjaa meidänkin toimintaamme vahvasti. Kiertotalous mielletään usein kierrättämiseksi, vaikka kierrätys on vain osa sitä.

Kiertotalousajattelu lähtee jo tuotteen tai palvelun suunnittelusta. Miten tuote voidaan tehdä niin, että siinä hyödynnetään kiertotalouteen soveltuvia materiaaleja? Miten sen tuotanto ja jakelu toteuttaa kiertotalouden periaatteita? Onko tuote rakennettu ja käytettävissä niin, että se voidaan taas kerätä ja kierrättää takaisin raaka-aineeksi, jota joku voi hyödyntää?

Kiertotalouspuisto -hanke 

Napapiirin Kiertotalouspuisto-hankkeen eteenpäin viemistä on jatkettu Napapiirin Residuum Oy:n ja Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda lappilainen kasvualusta arktisen kiertotalouden innovaatioille sekä mahdollistaa kiertotalouteen liittyvän nykyisen yritystoiminnan ja uusien yritystoimintojen kehittyminen, ankkuroitumalla osaksi kiertotalouspuistoa. Hankkeelle on myönnetty EAKR- rahoitus Lapin Liitolta vuonna 2019. Kiertotalouspuistoon liittyviä esiselvityksiä jatkettiin muun muassa biojätepotentiaalin ja jätteen polton selvityksillä.  

 kietotalous
Kiertotalous huomioidaan Nevellä kaikissa toiminnan vaiheissa raaka-ainevalinnoista kierrätykseen saakka.

Suosiolan voimalaitos hyödyntää sivuvirrat

Yksi hyvä esimerkki tulee lämmön ja sähkön tuotannostamme Suosiolasta. Kaukolämpö ja sähkö syntyvät puulla ja turpeella, jotka ovat paikallisia polttoaineita. Öljyä käytetään alle prosentti. Itse voimalaitos on huippumoderni ja sen hyötysuhde yli 100%. Suosiola hyödyntää mm. palokaasujen hukkalämmön savukaasupesurin avulla, joka pysäyttää samalla pienhiukkasten matkan taivaalle. Piipusta tulee vesihöyryä, palanut turve ja puu muuttuu lämpö- ja sähköenergiaksi sekä tuhkaksi. Kotona napsautamme valon päälle, nautimme lämpimistä huoneista ja kuumasta suihkusta.

Metsästä olemme tämän lämmön ja sähkön ottaneet, mutta kiertotalouden kautta annamme myös takaisin. Voimalaitoksen tuhkasta, jossa poltetun puun ravinteet yhä ovat, tehdään luonnonmukaista metsälannoitetta. Ecolan tuhkarae on erinomainen esimerkki siitä, miten ennen jätteeksi menneestä tuotannon sivuvirrasta voidaan tehdä taloudellisesti kannattava ja luontoa hyödyttävä tuote. Se parantaa tutkitusti metsän kasvua täällä lyhyen kasvukauden alueella. Parantunut kasvu hyödyttää taas lopulta lämmön ja sähkön tuotantoamme. Sitä on kiertotalous – materian kiertoa, josta saadaan taloudellista hyötyä.