Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Vuosikertomus 2020

Neve - Pohjoisen elämän puolesta

Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) on lappilainen, Rovaniemen kaupungin omistama monialakonserni.

Arktisella alueella eläminen on aina vaatinut hieman enemmän kuin muualla. Tämä tuo paikalliseen osaamiseen oman ulottuvuutensa, joka kanavoituu innovaatioina ja vastuullisena ajatteluna. Karu, mutta herkkä toimintaympäristömme asettaa meille velvoitteen toimia vastuullisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Palvelemme yli 60 000 paikallista asiakastamme sekä normaalina vuonna satojatuhansia matkailijoita. 

Kiertotalous on ollut Neven toiminnan keskiössä jo usean vuoden ajan ja sen merkitys kasvaa edelleen. Strategisena tavoitteenamme on siirtyä täysin uusiutuvaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä.

Palveluihimme kuuluvat sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja palvelut sekä myynti, infran palvelut, valokuituverkon rakentaminen ja palvelut, sähköisen liikenteen palvelut, digitaaliset palvelut ja kiertotalouden tuotteet. 

Liikevaihtomme on noin 69 miljoonaa euroa. Henkilöstöömme kuuluu 119 ammattilaista.

Talous

Takana haastava vuosi

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n liikevaihto oli vuonna 2020 noin 68,9 milj. euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihto oli noin 8 miljoonaa euroa pienempi. Liikevaihdon laskussa suurimpana tekijänä oli leuto talvi, mikä vähensi kaukolämmön myyntiä. Muita merkittäviä tekijöitä olivat pitkään alhaisena pysynyt sähkön markkinahinta. Operatiivisen toiminnan tehostamisen myötä liikevoitto pysyi kuitenkin hyvällä tasolla liikevaihdon laskuun verrattuna. Vuonna 2020 liikevoitto oli 9,3 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 se oli 14,1 miljoonaa euroa. Haastavista olosuhteista huolimatta konsernin päättyneen tilikauden tulos oli tyydyttävä.

LUE LISÄÄ
9,3
Liikevoitto milj. €
26,4
Investoinnit milj. €
68,9
Liikevaihto milj. €

Läsnä jokaisessa hetkessä

Kannamme huolen ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Neve kantaa vastuun niin ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Arktinen ja herkkä, puhdas ympäristö on meille mittaamattoman arvokas asia. Haluamme toimia sitä kunnioittaen ja siitä huolta pitäen. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Olemme kaikessa toiminnassamme tietoisia toiminnan ympäristönäkökohdista, ja jatkuvan kehittämisen periaattein parannamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja ehkäisemme ympäristön pilaantumista. Neve-konserni on läsnä tavalla tai toisella jokaisen rovaniemeläisen ja usean Lapin muunkin kunnan asukkaan arjessa. Pidämme huolta siitä, että elämisen, työntekemisen ja menestymisen perusedellytykset ovat kunnossa. Haluamme myös tukea tervellisiä elämäntapoja ja auttaa niitä, jotka tukea tarvitsevat. Tämä näkyy muun muassa sponsorointiarvoissamme.

Kiertotalous

Alakorkalon Kiertotalouspuisto ja lietteenpolttolaitos

Kiertotalous on ollut Neven toiminnan keskiössä jo usean vuoden ajan ja sen merkitys kasvoi edelleen. Alakorkaloon suunniteltu Kiertotalouspuisto on edennyt hankeselvitysvaiheeseen, jonka on määrä valmistua vuoden 2021 aikana. Yhdyskuntalietettä hyödyntävää Alakorkalon lietteenpolttolaitosta koekäytettiin vuoden 2020 aikana. Samalla Neve testasi myös muualta maakunnasta vastaanotetun lietteen käsittelyä.

Puhdasta energiaa

Kohti uusiutuvaa energiantuotantoa

Neven strategisena tavoitteena on siirtyä täysin uusiutuvaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2020 syys-lokakuun ajan Suosiolan voimalaitoksen energiantuotantoa testattiin täysin biopolttoaineilla. Turpeen osuus polttoaineista oli vuonna 2020 noin 40 % käytetyistä polttoaineista ja vuonna 2021 se on enää noin 20 %. Tällä hetkellä Suosiolan voimalaitos on jo turpeesta teknisesti riippumaton ja siirtymä biopolttoaineisiin tehdään vaiheittain. Turpeen osuuden pienentäminen tarkoittaa Nevelle yli 2 000 000 euron säästöä vuoden aikana päästökauppamaksuissa ja kansallisessa polttoaineen valmisteverossa turpeen kohdalla. Pääasialliset polttoaineet ovat energiapuu eli latvustähdemassat, karsittu ja karsimaton ranka, kierrätyspuu sekä metsäteollisuuden sivutuotteet. Samalla myös tuotannon CO2-päästöt ovat vähentyneet oleellisesti ja vähenevät edelleen merkittävästi tulevina vuosina. Öljyä käytetään alle prosentti polttoaineista, kun vielä kolme vuosikymmentä sitten se saattoi olla pääasiallinen polttoaine.

Maakunnallinen roolimme vahvistui

Yhteistyö tuo menestystä koko Lappiin

Neven maakunnallinen rooli ja yhteistyö vahvistui energia-, vesi- ja infraliiketoiminnoissa. Sähköverkkoliiketoiminnan laajeneminen Enontekiölle eteni joulukuussa 2020, kun Enontekiön kunnanvaltuusto päätti myydä Enontekiön Sähkö Oy:n Neve Isommus Oy:lle, joka on Neven osakkuusyhtiö. Kauppa vahvistettiin 1. huhtikuuta 2021. Vuoden 2020 alussa Neve keskitti Lapin maakunnan kaukolämpöliiketoimintansa yhden tytäryhtiön toiminnaksi Rovaniemeä lukuun ottamatta. Aiemmin Kolarin Lämpö Oy:nä toimineen tytäryhtiön nimi muuttui vuoden 2020 alusta Aurora Lämpö Oy:ksi. Yhden tytäryhtiön mallilla tuotiin selkeyttä nopeasti laajenneeseen ja sitä myötä pirstaloituneeseen tytäryhtiörakenteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Teemme töitä Pohjoisen elämän puolesta

Kulunut vuosi oli kaikilta osin varmasti yksi erikoisimmista vuosista pitkään aikaan. Erityiseksi tilanteen tekee lisäksi se, että aivan varmaa ja selkeää kuvaa ei ole myöskään uudesta alkaneesta vuodesta. Se tiedetään, että Korona-pandemia tulee jatkumaan ja vaikuttamaan kaikkiin toimintoihin yhteiskunnassa niin paikallisesti kuin globaalistikin tänäkin vuonna. Työskentely ja toiminta muuttui konkreettisesti Koronan rajoitteiden ja eri tavalla turvallisen työskentelyolosuhteiden huomioisen vuoksi. Henkilöstömme siirtyi nopeasti ja joustavasti monipaikkaiseen ja pääasiassa etänä tapahtuvaan työskentelyyn, niissä konsernin tehtävissä, joissa se oli mahdollista.

LUE LISÄÄ

Henkilöstö

Työturvallisuutta ja hyvinvointia

Pitkäjänteinen panostus työturvallisuuteen on näkynyt merkittävänä työtapaturmien vähenemisenä Nevellä. Vuonna 2020 työtapaturmia tapahtui enää vain kaksi koko konsernissa. Napapiirin Infra Oy:n osalta koko vuosi oli työtapaturmaton. Myös sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneet poissaolot vähenivät merkittävästi.

LUE LISÄÄ